درباره ما

 
drawing friends team icon

خط مشی و استراتژی های اصلی شرکت

ارائه نیرو های خدماتی توانمند و کارا به بانک رفاه و شرکت های زیر مجموعه، ارائه خدمات مناسب اداری در مشاغل خدماتی و پشتیبانی با بکارگیری نیروهای توانمند و کارا در رده های مختلف امور آبدارچی،دفتری،اپراتوری، امور تایپ و ماشین نویسی به بانک و شرکت های خدمت پذیر

توسعه عملیاتی با هدف افزایش درآمد ها: با توجه به محدود بودن درآمد های عملیاتی شرکت به درآمد های حاصل از ارائه خدمات تامین نیروی انسانی به بانک و شرکت های زیر مجموعه که مستلزم افزایش این نوع درآمد ها از طریق گسترش فعالیت های عملیاتی شرکت در حوزه فعالیت های تعریف شده بر طبق ماده 2 اساسنامه بانک، شناخت بازارهای جدید در جهت افزایشارائه خدمات و همچنین گسترش فعالیت های خدماتی غیر بانکی است.
بررسی انواع خدمات مورد نیاز بانک: با هدف تنوع خدمات قابل ارائه بانک، این شرکت در نظر دارد ضمن بررسی خدمات مورد نیاز بانک در حال حاضر توسط شرکت های خارج از بانک ارائه می گردد، نسبت به شناسایی این خدمات با توجه به پرسنل موجود اقدام نموده و ارائه این خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
افزایش سرمایه شرکت: افزایش سرمایه شرکت با هدف افزایش دارایی های ثابت به منظور کاهش هزینه ها و کسب درآمد
بیشتر و همچنین بهره مندی از سود ناشی از افزایش قیمت فروش در سال های آتی صورت پذیرد.
بهبود ساختار منابع انسانی:بهینه سازی نیروی انسانی از طریق ارتقاء سطح مهارت، رضایتمندی و انگیزه کارکنان. افزایش
پتانسیل های شرکت از طریق جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد جهت تصدی پست های مرتبط با کسب و کار جدید.

شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس ، سرمایه تاسیس 10.000.000.000 ریال وافزایش سرمایه در سال 1392 به 304.000.000.000 ریال منقسم به 304.000.000 سهم 1000 ریالی
ترکیب سهام داران
شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا)
شرکت آینده سازان رفاه پردیس
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس
شرکت صرافی رفاه پردیس
 

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مهدی اله یاری

#


مدیر عامل

سعید عسکری زیارتی

#


عضو هیئت مدیره

عاطفه حسینی مکارم

#


عضو هیئت مدیره

سعید عزیزیان فارسانی

#


 

خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس|رفاه پردیس|بانک رفاه|خدماتی پشتیبانی|خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس|رفاه پردیس|بانک رفاه|خدماتی پشتیبانی|خدماتی|رفاه |